Henrik Nerlund

92i0285_henrik_nerlundJag är arkitekturhistoriker och journalist. Till vardags arbetar jag som sekreterare och kanslichef vid Stockholms skönhetsråd. Min specialinriktning är 1900-talets arkitektur och jag har skrivit ett par böcker om Stockholms utveckling, om utmaningarna när efterktigstidens förorter förtätas och om modernismens bensinstationsarkitektur. Böckerna finns att köpa här eller att låna här
 
Privat nås jag på följande sätt. telefon: 0761-229767, e-post: henrik(at)nerlund.com, twitter: @nerlund, instagram: @henriknerlund
 
Foto: Lennart Johansson.